Att bygga en hållbar innovationskultur i en bransch i stark förändring

Kundens utmaning

Kundens utmaning

Kunden verkar i en bransch under stark transformation och ledningen hade identifierat behovet av att stärka innovationskulturen i företaget. Syftet var att både hitta nästa guldägg men även stärka identiteten som ett innovativt företag som leder förändringen i branschen

Lösning

Lösning

Vi utvecklade ett idéhanteringskoncept supporterat av kundens befintliga Office 365 infrastruktur där hela företaget bjöds in till att komma med idéer att lösa såväl kundbehov som interna behov. Konceptet byggde på principen att ju fler idéer från så många källor som möjligt, desto större sannolikhet att hitta de riktiga guldäggen

Resultatet

Resultatet

Projektet resulterade i över 250 idéer från större delen av organisationen som efter såväl en filtreringsfas och urvalsfas resulterade i 13 identifierade guldägg som kunde stärka företagets konkurrenskraft. Dessa kunde grupperas i taktiska, strategiska och transformativa idéer utifrån hur pass nära eller långt ifrån idén var från dagens befintliga verksamhet. Dessa lämnades därefter till ansvarig avdelning för implementering

Slutsatser

Slutsatser

Att bygga en innovationskultur kräver struktur, tålamod och långsiktighet. Att löpande återkoppla till de som tar sig tid att komma med idéer är en förutsättning. Att aktivt utmana organisationen att våga tänka utanför boxen för att få de riktigt transformativa idéerna är också viktigt, vilket blev tydligt när man utvärderade idéerna och där en klar majoritet var taktiska idéer

Vi gör minst 20 olika uppdrag parallellt vilket innebär att vår erfarenhetsbank utvecklas i snabb takt. För att ge dig inspo på projekt som kan likna aktuella utmaningar hos er delar vi här med oss av det vi lärt oss av hos andra som komma er till del i ett framtida uppdrag

Vad vi gjort