Detaljhandlaren som ville implementera ett avvikelsehanteringssystem underbyggt av ett harmoniserat arbetssätt för alla länderna inom verksamheten

Kundens utmaning

Kundens utmaning

Kundens verksamhet inom branschen för arbetskläder, verktyg och personliga skydd präglades av decentraliserade processer, där de olika länderna hade kommit olika långt i huruvida ett systemstöd stöttade hantering och uppföljning av ärenden/avvikelser. Överlag hanterades många ärenden manuellt via email och det fanns ingen möjlighet till strukturerad uppföljning av dessa, då ca 80% av alla inkommande ärenden/avvikelser inte rapporterades.

System före och efter

System före och efter

I Sverige hade man infört TOPdesk hos vissa avdelningar såsom Logistik/transport och implementerat en process för att hantera avvikelser inom den svenska verksamheten

I Norge var Avvik.com infört som systemstöd för att stödja hantering av avvikelser och i kombination med kundtjänstsystemet Puzzel.

I Finland hade verksamheten inte kommit lika långt och processen hanterades i Excel.

Det systemstöd som valdes av verksamhetsrepresentanterna som var med under projektet blev Freshservice (Freshworks). Systemet har ett modernt gränssnitt, byggt på en plattform som är konfigurerbar, low-code och därmed ett bra val för kunden som vill definiera sina egna processer och implementera de i systemstödet.

Lösning

Lösning

Tillsammans med verksamheten identifierade vi en harmoniserad to-be process för samtliga länder. Den harmoniserade processen verifierades och godkändes av samtliga projektdeltagare och låg till grund när vi initierade systemupphandlingen.

Resultat

Resultat

Tillsammans med verksamheten landade vi en harmoniserad to-be process, en kravbild (funktionella och tekniska) samt ett antal scenarios för att inkludera i en framtida systemupphandling.

Slutsatser

Slutsatser

Genom en förstudie med stöd från vår metod – agil processkartläggning, identifiera GAP och krav på nytt systemstöd tillsammans med verksamhetsrepresentanter från samtliga länder, kunde vi snabbt få en tydlig bild över vilka systemstöd som skulle tänkas passa kunden.

Vi såg under förstudien och upphandlingen att vissa länder hade lättare att ta till sig ett nytt systemstöd, vilket blir en fråga att hantera i en faktisk implementeringen. Däremot såg vi och kunden ett stort värde i att representanter från olika länder var med. Speciellt att svenska representanter var med då det hade kommit längre än övriga länder hade en vägledande roll och gav de andra länderna inspiration till hur man faktiskt kan arbeta i framtiden.

Vi gör minst 20 olika uppdrag parallellt vilket innebär att vår erfarenhetsbank utvecklas i snabb takt. För att ge dig inspo på projekt som kan likna aktuella utmaningar hos er delar vi här med oss av det vi lärt oss av hos andra som komma er till del i ett framtida uppdrag

Vad vi gjort