Kunden behövde effektivisera e-handeln med nya system för lagerhantering

Utmaning

Utmaning

För dagligvaruhandeln som för många andra branscher så har ehandeln varit en tydligt växande affär de senaste åren och blir allt viktigare för de stora spelarna på marknaden. Men ehandeln kommer också med stora utmaningar när det kommer till varuförsörjning, leveranseffektivitet och kvalitet och med det vikten av bra och flexibelt systemstöd i dessa kritiska processer. Rededge hjälpte en av sveriges största aktörer att implementera nya system för att stötta satsningen på en ökande ehandel.

System före och efter

System före och efter

E-handeln hanterades främst av egenutvecklade system där många av dem med åren blivit utdaterade.

Lösningen för vår kund togs fram genom att utöka nyttjandet av Oracles Cloudapplikationer samt introducera några nya moduler bla Oracle Order Promising Cloud, Order Management Cloud och Collaboration Messaging. För hantering av kundorder i lagret används Ocado Smart Platform.

Lösning och Resultat

Lösning och Resultat

En ny modern, molnbaserad lösning som hanterar komplexa regler kring lagerpåfyllnad och varustyrning. Styr avrop mot det egna lagret eller direkt mot leverantör. Flexibla leveranskalendrar och multipla beställningsstopp ger nya möjligheter att få rätt vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Systemet fångar korrekta hanteringskostnader relaterat till inleverans och frakter som styrs av regler och konfigurering gör att kunden nu har möjlighet att fortsätta utveckla sin strategiskt viktiga affär.

Vi gör minst 20 olika uppdrag parallellt vilket innebär att vår erfarenhetsbank utvecklas i snabb takt. För att ge dig inspo på projekt som kan likna aktuella utmaningar hos er delar vi här med oss av det vi lärt oss av hos andra som komma er till del i ett framtida uppdrag

Vad vi gjort