Tjänster

Verksamhetsutveckling

Vår kompetens

Våra affärskonsulters kompetens ligger i att omvandla era utmaningar till konkreta positiva resultat som gör er mer konkurrenskraftiga.

Vi vägleder dig genom er resa

Vi kan ta er dit ni vill

Våra kunders långsiktiga lönsamhet bygger ofta på ständiga förbättringar i effektivitet och kvalité. När ni vill vässa er kan ni anlita oss för att utveckla bättre processer och handla upp bättre verktyg i form av systemplattformar. Och ibland för att få en extern neutral analys om vilket som är ert bästa vägval framåt. Kontakta oss så kan vi tillsammans se hur vi kan lösa just eran utmaning

Vår kompetens

Systemupphandling affärssystem

Det kan vara svårt att ta ett objektivt synsätt på sin egen verksamhet. Det kan också vara svårt att veta hur de bästa företagen arbetar. Dessa två utifrån perspektiv erbjuder vi tillsammans med en beprövad effektiv metodik för att vaska fram de bästa arbetssätten och affärssystemen för just er verksamhet.

Se case

Systemupphandling HR/Lön

Löneområdet är ett av de mer komplexa områden i ett företag. Och det får inte gå fel. På grund av komplexiteten kan det vara utmanande att få till effektiviteten. Men vi har metoder för att både utveckla era förbättrade arbetssätt och hitta det system som bäst stödjer er verksamhet.

Se case

Systemupphandling CRM

Säljarbete är inte linjärt utan kan ta många vägar. Så hur systematiserar man det så att ett system ändå fungerar för alla i säljteamet. Vi tar tillsammans med er fram vilken säljprocess ni vill jobba med och vaskar sedan fram de system som bäst passar just er.

Se case

Systemupphandling Ärendehantering

Vad är ett ärende egentligen? I vissa företag är nästan allt informationsutbyte ett ärende vilket leder till ett helt spektrum av processer för att driva ärenden till slutföranden. Och för att skapa faktaunderlag för vad som funkar dåligt i verksamheten och behöver förbättras. Vi hjälper er identifiera ärendehanteringssystem som uppfyller era behov och er målbild.

Se case

Systemupphandling projektledningssystem

För projektorienterade företag finns ett system som är viktigare än alla andra och det är projektledningssystemet. Det är där kvalitén i arbetet avgörs men även där kontrollen av kostnader, tidplan och leveransen styrs. Vilket behov just ert företag har kommer vi tillsammans fram till och identifierar sedan vilket system som är mest lämpat för era behov.

Se case

Agil Processutveckling

Som namnet säger har vi en beprövad metod som är betydligt mer tidseffektiv än traditionella metoder, utan att göra avkall på era medarbetares involvering. Inte nog med det, vi beskriver inte bara aktiviteter utan även vilket system som stödjer vilken aktivitet, vilken roll som utför och kan dessutom identifiera vilka gap ni har, hur lång tid aktiviteter tar och vilka rotorsaker som stör er effektivitet.

Se case

Konsolidering av applikationslandskap

Att investera stort i modernisering av applikationer sker inte lättvindigt utan brukar bli aktuellt när dagens systemstöd är ett hinder mer än en möjlighet. En ny strategi eller ett förändrat marknadsläge kan vara drivande, ibland drivs det av att ett större förvärv gjorts. Vi har omfattande erfarenhet i att stödja er i att navigera igenom sådan komplexitet på olika sätt.

Se case

Strategisk rådgivning utveckling förmågor

En förmåga, process+system+personal, krävs för att leverera något internt eller till kund. Om ni tagit strategiska beslut om att expandera horisontellt eller vertikalt i er marknad blir det aktuellt att implementera nya förmågor. Det kan vi hjälpa er med i olika former. Låt oss prata.

Se case

Hur vi gör bäst nytta

När ni har svårt att avgöra vad som är nästa bästa steg agerar vi katalysatorer för att ni ska få till en positiv förändring, vare sig det handlar om processutveckling, systemupphandling eller få er organisation mer handlingsinriktad.

Vill du veta mer kring verksamhetsutveckling?

Kontakta Daniel Mansour för konsultation kring verksamhetsutveckling av alla dess slag.

Daniel Mansour, Senior Partner

073-6498340daniel.mansour@rededge.se
Surbrunnsgatan 64A, 113 27, Stockholm
Boka tid