En marknadsledare i en global koncern inom bensin och detaljhandel som behövde effektivisera sin leveranskedja

Kundens utmaning

Kundens utmaning

Under projektes gång identifierades en rad olika utmaningar som satte hinder för de själva att kunna nå den förändring som önskades av kategoricheferna inom den svenska verksamheten. Deras kultur, teamkänsla och den höga omsättningen av anställda var en stor faktor till att de inte fått ihop ansvarsfördelning och roller inom avdelningen. En annan utmaning berörde avsaknaden av ett riktigt systemstöd för att hantera masterdata för artiklar där det globala centrala teamet varken kunde bistå med hjälp att effektivisera deras befintliga processer och heller inte ge godkännande att titta på ett nytt systemstöd

System före och efter

System före och efter

Vi identifierade en rad olika manuella hanteringar som präglades av många excelfiler som användes på olika sätt av kategoricheferna. Detta orsakade förvirring och hög grad av manuell handpåläggning från samtliga för att säkerställa informationsflödet sinsemellan.

Eftersom att ett nytt systemstöd inte var aktuellt för den svenska kategoriverksamheten så fick vi stötta och hjälpa till att skapa så bra strukturer som möjligt med vad de redan hade. Exempelvis lyckades vi standardisera arbetet och strukturen på en rad olika excelfiler, vi satte upp nya tidslinjer som kategoricheferna kunde följa tillsammans med sina leverantörer och vi säkerställde även en rad nya ansvar och rollbeskrivningar för teamet.

Lösning

Lösning

I deras nya arbetsvardag handlade det om att hålla sig till de ramar som sattes upp, leverera information i rätt format och tid till alla intressenter samt upprätthålla viss ingrediens och artikelinformation löpande för att alltid ha relevant data att arbeta med.

Resultat

Resultat

Utifrån 145 GAP som identifierades under den kartläggning av deras verksamhet som vi gjorde, så lyckades vi lösa och stänga upp emot 70 stycken. Av dessa 145 GAP så stängde vi samtliga som hade prioriterats som kritiska av projektteamet.

Slutsatser

Slutsatser

Summerat fick vi väldigt goda reflektioner från vår kund efter att vi var klara. Ett stort värde som vi lyckades förmedla är att det går faktiskt att förändra sig trots att alla försöker hålla huvudet över vattenytan på grund av hög arbetsbelastning. Kunden har en lång väg att gå men att vi initierade och gav en god avstamp i en förändringsresa var väldigt viktigt

Vi gör minst 20 olika uppdrag parallellt vilket innebär att vår erfarenhetsbank utvecklas i snabb takt. För att ge dig inspo på projekt som kan likna aktuella utmaningar hos er delar vi här med oss av det vi lärt oss av hos andra som komma er till del i ett framtida uppdrag

Vad vi gjort