Industribolaget som behövde skapa enhetliga HR processer

Utmaning

Utmaning

En stor kund till Rededge inom tillverkande industri ville harmonisera sina HR-processer över landsgränserna. Med fabriker i flera världsdelar låg det stora utmaningar i att hitta ett ”samlande” systemstöd som kunde hantera den konsoliderade kravlistan men dessutom landsspecifika lagkrav och regleringar t.ex. GDPR, amerikanska löneutbetalningar mm.

System före och efter

System före och efter

HR-processerna hanterades främst av utdaterade system med många manuella processer utanför systemet i form av papper och excel. Det nya systemstödet för HR-processerna implementerades i Oracles Fusion. Eftersom företaget sedan tidigare nyttjades Oracle inom inköp, ekonomi och produktion fanns tydliga fördelar med att även nyttja funktioner inom HR-området. HR lösningen inkluderade HR Core, Goals & Performance och integrationer till 3:e parts lönesystem.

Lösning

Lösning

Grundlösningen som implementerades baserade sig på den övergripande kravställningen som fick sammanvägas och förankras med alla berörda länder. Där specifika regleringar och lagkrav fanns gjordes det med landspecifika konfigureringar.

Resultat

Resultat

Lösningen resulterade i förenklade rutiner och ett centralt medarbetarregister, ökad automation, förbättrade rapporteringsmöjligheter och korrekt data i enlighet med GDPR oberoende personalförändringar.

Vi gör minst 20 olika uppdrag parallellt vilket innebär att vår erfarenhetsbank utvecklas i snabb takt. För att ge dig inspo på projekt som kan likna aktuella utmaningar hos er delar vi här med oss av det vi lärt oss av hos andra som komma er till del i ett framtida uppdrag

Vad vi gjort