Att operationalisera projektstyrningen i ett nordiskt byggbolag för att stötta alla projektledare genom ett processorienterat arbetssätt

Kundens utmaning

Kundens utmaning

Deras befintliga verksamhets/ledningssystem som idag ligger på SharePoint, präglas av tusentals dokument som innehåller långa rutiner, policys, stora textmassor och inaktuell information till de som ska bedriva projekten. Detta leder till att verksamhetssystemet inte används i den utsträckningen som det var tänkt att användas och det har växt och blivit för komplext för användaren.

System före och efter

System före och efter

Som nämnt i tidigare stycke sitter kunden idag i en SharePointmiljö och i den försöker stötta sina projektledare med dokumentmallar, rutiner och beskrivningar. Utöver verksamhetssystemet så har kunden idag lite olika system och för att nämna några har de MAP för kalkylering, Primona för inköpshantering/planering, Dalux för on-site hantering med dagböcker och mötesprotokoll, Agresso likt ett ERP och Dynamics för CRM

Det vi var ute efter tillsammans med kunden var att baka ihop hela det verksamhetssystemet de har idag i ett förenklat gränssnitt för slutanvändaren. Målsättningen var att skapa en projektledningshub för alla projektledare där de dagligen kan följa upp sina projekt, status kring risker/möjligheter, adderade ätor, budget/utfall och eventuell erfarenhetsåterföring.

Lösning

Lösning

För att hänga med i konkurrenternas förmåga att leverera projekt med bättre resultat behövde vår kund implementera ett standardiserat sätt att bedriva sina projekt på i de olika faserna. Nedan bild är det scope som vi anser ett nytt projektledningssystem ska stödja.

Resultat

Resultat

Det slutgiltiga målet med ett nytt projektledningssystem kan brytas ner i följande övergripande målsättningar

  • Att kunna definiera, konfigurera upp och implementera egna processer i systemstödet
  • Att stödja projektledare i alla projektets faser med projektstyrningen
  • Rollbaserade vyer som ger alla projektdeltagare att se det som är relevant för den specifika rollen
  • Systemet ska inte vara dokumentstyrt utan ska istället präglas av quick guides, checklistor och om man vill – kunna titta i stöddokumentation

Slutsatser

Slutsatser

Idag bedriver kundens konkurrenter liknande projekt för att bli bättre på att säkerställa projektets leverans genom att öka möjligheten till effektivare styrning av projektaktiviteter och övergripande hantering ur ett processorienterat arbetssätt.

De systemstöd som vi har utvärderat under systemupphandlingen har varit Workpoint, CaneaOne, Procore, BlueAnt, Autodesk Construction Cloud, och Connex. Tillsammans med projektgruppen har vi landat i utifrån de behov som växt fram under projektets gång på ett nytt systemstöd matchar inte med de standard system som finns idag på marknaden. Denna slutsats har vi på Rededge också landat i hos andra kunder som istället valt att utveckla sitt egna projektledningssystem, vilket kräver en större insats från samtliga inblandade.

Vi gör minst 20 olika uppdrag parallellt vilket innebär att vår erfarenhetsbank utvecklas i snabb takt. För att ge dig inspo på projekt som kan likna aktuella utmaningar hos er delar vi här med oss av det vi lärt oss av hos andra som komma er till del i ett framtida uppdrag

Vad vi gjort