Elbåtsfirman som ville ställa om till serieproduktion

Kundens utmaning

Kundens utmaning

Företaget var fortfarande ett riskkapitalfinansierat utvecklingsbolag där varje ny produkt som levererades till kund hade en egen teknisk specifikation vilket motverkade planeringsbarhet, standardisering av komponenter samt planering av inköp. Det var inte möjligt att göra prognoser för intäkterna eftersom produktionen framskred lite ad-hoc mässigt

System före/efter

System före/efter

Både under och efter vårt uppdrag användes Odoo som affärssystem. Dock var uppsättningen förändrad efter vårt uppdrag då det gjorts om för serieproduktion men artikelstrukturer och information som skulle tillåta planeringsbarhet.

Lösning

Lösning

Omställningsarbetet som drevs mycket kraftfullt av oss, syftade till att skapa standardisering av produktspecifikationen för att lägga inköp med nödvändig framförhållning samt skapa arbetsordrar till komponentavdelningarna i fabriken. Med de två förutsättningarna på plats skulle en serieproduktion kunna påbörjas för att leverera mot företagets omfattande orderbok.

Resultat

Resultat

I rollen som interim COO fick vi mandat att organisera om för serieproduktion med konsekvensen att vissa personer fick ändrade roller för att anpassa bemanningen till behovet samt att de nya processer som etablerades av oss började genomföras som tänkt. Så att starten på en serieproducerande fabrik kom igång och styckeproduktionen kunde avslutas.

Slutsatser

Slutsatser

Kulturen som byggs upp i ett utvecklingsbolag där hög acceptans för ändringar av produkterna finns är utmanande att ställa om med mindre än att bemanningen till viss del byts ut då andra mål och andra ”hjältar” skapas i en serieproducerade verksamhet behövs. Då behövs en stark ägare som till 110% ser att besluten måste tas och agerandet vara konsekvent med målbilden.

Vi gör minst 20 olika uppdrag parallellt vilket innebär att vår erfarenhetsbank utvecklas i snabb takt. För att ge dig inspo på projekt som kan likna aktuella utmaningar hos er delar vi här med oss av det vi lärt oss av hos andra som komma er till del i ett framtida uppdrag

Vad vi gjort