Vårt värdeskapande till våra kunder

Vad vi gjort

Rededge har hjälpt några av Sveriges största företag och organisationer att leda, optimera och implementera förändringar på riktigt. Och det kommer vi fortsätta att göra tillsammans med våra kunder.
Filtrera:
Kundcase
1 min lästid

Att bygga en hållbar innovationskultur i en bransch i stark förändring

Kunden verkar i en bransch under stark transformation och ledningen hade identifierat behovet av att stärka innovationskulturen i företaget. Syftet var att både hitta nästa guldägg men även stärka identiteten...
Kundcase
2 min lästid

Infrastrukturbolaget som inte fick projektlönsamheten att lyfta

Kunden hade över åren sett sin projektlönsamhet minska och beslutade sig för att en extern genomlysning av arbetsätten behövdes samt att man ville få input på best practice från liknande...
Kundcase
1 min lästid

Byggbolaget som lappat och lagat sin systemmiljö över åren

Som så många andra företag som vuxut sig större över åren och inte haft kapacitet för att effektivisera verksamhetens systemflora led vår kund av att ha implementerat flertalet system lite...
Kundcase
2 min lästid

Kartläggning av en produktionsverksamhets nuvarande läge för att effektivisera verksamheten

Saknade strukturerat processbibliotek och följde inte beskrivna arbetssätt Låg transparens och bristande informationsutbyte mellan produktionsavdelningarna Bristande kravspecifikation vid implementering av nytt ERP Brist på resurser och tid för att både...
Kundcase
2 min lästid

Retailbolaget som ville upphandla ett nytt avvikelsehanteringssystem utifrån resultat av en förstudie

Kundens olika länder hade kommit olika långt i deras mognadsgrad för att använda det systemstöd eller verktyg som tidigare valts för att stötta nuvarande process för hantering av avvikelser och...
Kundcase
1 min lästid

Kassasystemsbolaget som behövde slå samman två säljorganisationer

Ett riskkapitalbolag förvärvade två nordiska aktörer inom POS system och ville slå ihop dem till ett bolag. Ledningen fick av ägaren i uppdrag att skapa en gemensam affärsplattform för alla...
Kundcase
2 min lästid

Att ena HR processer inom vård och omsorg i ett gemensamt system, för att maximera och effektivisera deras personalhantering

Under kundens dagliga verksamhet i Sverige, Danmark och Norge hanteras idag över 10 000 medarbetare. Dessa medarbetare rapporterar tid, utlägg, frånvaro med mera på daglig basis i olika applikationer beroende...
Kundcase
1 min lästid

Kunden behövde få styr på sitt eget marknadsarbete

Företaget, som är aktivt inom konsultbranschen, var i stark tillväxt och hade börjat tappa kontrollen på alla kunddialoger. Sådana enkla saker som att veta när senast kontakt skett, vad som...
Kundcase
1 min lästid

Solcellsaktör accelererar sin expansion med NetSuite

En expansion i hög takt är i princip omöjlig att genomföra i ett fragmenterat systemlandskap, med olika system för försäljning, projektgenomförande och ekonomi. Detta var kundens utgångsläge och det var...
Kundcase
1 min lästid

Rededge levererar nyckelkompetens till branschledande börsbolag

Kunden är ett globalt byggbolag med en stor och omfattande IT-organisation. En stor del av det, bla Oracles affärssystem, är outsourcat. Även om outsourcing kan vara ett sätt att bygga...
Är du nyfiken på andra uppdrag vi gjort så är du välkommen att höra av dig. Vi kan jämföra utmaningar mellan ditt företag och andra kunder för att hitta gemensamma beröringspunkter.

Utmana oss med ditt case, vi hittar en lösning!

Vill du utvecklas med oss?

Vi tror helhjärtat på att vår personliga utveckling är grunden för företagets utveckling. Och att utmanande uppdrag där vi ges utrymme att växa är vägen dit. Växa på riktigt. Vi tror på samarbete och laganda och att alla har ett ansvar att bidra till företagets utveckling när tid ges. Vi tror att alla vill skapa värde för sin kunder och för sina kollegor och att vi därför delar med oss av vår kompetens och erfarenhet. För att göra skillnad på riktigt.
Kontakta oss Om oss