Vi får ditt projekt att lyfta

Rededge erbjuder tjänster till företag som valt att implementera Oracles affärssystem. Våra tjänster täcker hela projektet livscykel från systemval till driftssättning. 

Program och projektledning

Rededge har lång erfarenhet av att planera och leda implementationer av Oracles affärssystem. Vi arbetar med väl beprövad metodik och med den känsla man endast kan erhålla av lång och praktisk erfarenhet.
Våra projektledare har stor vana av att identifiera och hantera risker samt lösa problem som uppkommer på vägen. Vi förstår att våra kunder investerar stora belopp i sina systemlösningar och därför kräver både snabb ROI och trygg driftsättning. Våra tjänster inom detta område inkluderar:

+ Program och projektledning
+ Rådgivning vid upphandling
+ Kvalitetssäkring av projekt
+ Testledning

Systemarkitektur och lösningar

Rededge har hjälpt några av Sveriges största företag och organisationer att skapa lösningar baserat på Oracles applikationer. Vi vet hur standardprogramvaran skall användas och framför allt hur den inte skall användas. Då vi oftast skapar lösningar där ny programvara kombineras med befintliga system har vi under åren utvecklat en gedigen kompetens om systemintegration.

Rededge lägger stor vikt vid att tydliggöra möjliga alternativ, risker samt stabilitet med olika lösningsalternativ. Våra tjänster inom detta område inkluderar:

+ Modellering av systemlösningar
+ Transitionsplanering
+ Rådgivning vid val av lösningar

Kravanalys, Design och Test

Vi är vana att få saker och ting att fungera i praktiken. Det är först då nytta och effekter levereras på riktigt. Att förstå och realisera verksamhetens krav är en av våra kärnkompetenser.

Inom Rededge lägger vi stor vikt vid att lära oss de system vi arbetar med. Detta för att maximera nyttan och tillförlitligheten av standardsystemen och för att undvika onödiga anpassningar. Realisering av verksamhetens krav i systemen görs enligt välbeprövad metodik. Vid systemdesign läggs stor vikt vid att involvera och få verksamhetens godkännande genom kontinuerliga demonstrationer av tänkt lösning. Detta är av extra stor vikt för att få ett system som inte bara realiserar kraven utan också gör det på ett optimalt sätt.