VAD VI GÖR

Rededge levererar kvalificerade tjänster, enligt väl beprövad metodik, till kunder som valt att implementera Oracle affärssystem. Vi brinner helt enklet för att hjälpa våra kunder att att effektivisera och automatisera befintliga processer eller att möjliggöra nya med hjälp av Oracles affärssystem. Rededge kombinerar djup systemkompetens, verksamhetskunnande och lång erfarenhet från en rad olika branscher. En kombination som ger resultat.

HUR VI GÖR

Rededges filosofi bygger på 3 fundament. Kunskap, erfarenhet och resultat. Vi sysslar endast med Oracles affärssystem och all utbildning inom företaget syftar till att utveckla våra konsulters kunnande kring Oracles applikationerna. Erfarenheten har vi jobbat ihop de senaste 20 åren på några av Sveriges mest framgångsrika företag. Vi leverera resultat genom vår förmåga att förstå verksamhetsprocesser och hur dessa skall konfigureras i Oracles standardsystem.

VILKA VI ÄR

Rededge består av kompetenta och engagerade konsulter från olika delar av världen. Vi delar erfarenhet och kunnande inom bolaget för att maximera kundnytta och kompetens. Vårt tillvägagångssätt symboliseras av enkelhet och användbarhet och vi gör vårt bästa för att leva som vi lär. Rededge är baserat i Stockholm och Göteborg.

VAD GÖR OSS UNIKA?

RISKMINIMERING

Vår breda och långa erfarenhet gör att vi snabbt kan sätta oss in i projektets övergripande mål och föreslå lösningar och angreppssätt för att realisera dessa med minimala risker. De lösningar vi arbetar med inkluderar nästan alltid en kombination av Oracle applikationer och befintliga legacyapplikationer.

KONFIGURERING

Vi tror på att utnyttja standardsystemets möjligheter maximalt. Vårt systemkunnande säkerställer att alla systemets möjligheter tas tillvara för att undvika onödiga och kostsamma anpassningar. Standardlösningar är också en förutsättning för snabba och kostnadseffektiva projekt, trygg drift och molnlösningar.

SERVICE

Vi är stolta över att våra kunder återkommer.Vi tror att det beror på mer än vår kompetens.Precis som våra kunder så jobbar vi hårt för att leverera enligt överenskommen kvalitet.

ORACLE SYSTEMKUNNANDE

Oracle NetSuite

Ett komplett ERP system, byggt för små och medelstora företag. NetSuite är till 100% designat för att operera i en modern molnarkitektur. Rededge genomför implementationer inom alla produktområden: Ekonomi, Logistik, Planering, Tillverkning, professional services och CRM.

Oracle Fusion Cloud

Oracles molnbaserade affärsystem för Enterprise marknaden. Baserat på öppna standarder och den senaste tekniken. Ett system för framtiden. Rededge är certifierade och är specialiserade på implementation av Ekonomi, Inköp, Projektstyrning, HR och Master Data.

Oracle Retail

Oracles affärssystem för detaljhandeln. Komplett och stabilt system för detaljhandel. Stödjer Planering, Merchandise Management, Varuförsörjning och POS. På senare år har Oracle genom förvärv även inkluderat stöd för Omnichannel. Rededge är certifierade sedan 2012.

Oracle EBS

Oracles första egenutvecklade affärssystem. Stabilt, komplett och med tusentals kunder i produktion. Rededge är certifierade sedan 1997 och har genomfört att antal implementationer inom alla produktområden: Ekonomi, Logistik, Planering, Tillverkning, HR och CRM

Oracle BI Apps

Oracles förbyggda BI system för affärssystem. Bygger på Oracle välbeprövade BI plattform. Inkluderar förbyggda laddningsscript för samtliga Oracle affärsystem, rapporteringsverktyg och fördefinierade rapporter och KPI:er

...och allt annat

Med åren har vi givetvis också lärt oss mycket annat som vi gärna erbjuder våra kunder vid behov. Exempel på områden där vi kan erbjuda expertis är Projekt/Programledning, e-Handel, GS1, EDIFACT, Konvertering, Test & Testledning och Utbildning.

FÖLJ OSS